TaguaTours.cz > Pojištění CK

Pojištění cestovní kanceláře

Cestovní kancelář Tagua Tours s.r.o. má je v souladu s ustanoveními zákona 159/1999 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře u ERV Evropská pojišťovna, a. s.

Díky tomuto pojištění máte vždy zajištěnou cestu z místa pobytu v zahraničí, nebo finanční kompenzaci, pakliže se zájezd uskutečnil pouze částečně, nebo vůbec. Informace související s předmětným pojištěním naleznete též na internetových stranách www.ervpojistovna.cz. Naleznete zde rovněž informace a pokyny jak postupovat při pojistné události a odpovědi na nejčastější dotazy související s tímto pojištěním.

Pojištění cestovní kanceláře